Henkilöstön motivoiminen

Johda joukkosi tuomaan yhä parempia messutuloksia

Paras kokonaishyöty saadaan, kun kaikki käytettävissä olevat resurssit – erityisesti messusuunnitteluun ja -toteutukseen osallistuvat – otetaan mukaan. Kumppanit, edustajat ja koko henkilöstö hyödynnetään kohderyhmien aktivoinnissa. Omat resurssit kannattaa käyttää viisaasti, sillä harvassa organisaatiossa on oma messuosallistumisen ammattilainen. 

Uuden oppiminen, vastuun antaminen ja osallistaminen sitouttavat henkilöstöä, ja messuille osallistumista voi käyttää myös molemminpuolista hyötyä tuottavana palkitsemiskeinona.

  • Innosta ja pidä joukkosi ajan tasalla oman esimerkin ja aktiivisen viestinnän avulla
  • Lisää organisaatiosi messutaitoja tarpeen mukaan konsultoinnilla ja/tai koulutuksella
  • Päätä mitä kannattaa tehdä itse ja mikä kannattaa ulkoistaa