Messuosallistumisen tavoitteet

Aseta tavoitteet, joiden toteuttaminen kannattaa

Messuilla erottuminen ja tulosten saavuttaminen edellyttävät, että osallistumiselle asetetaan innostavat ja mitattavat tavoitteet. Keskittyminen yhden tai korkeintaan muutaman tavoitteen saavuttamiseen selkeyttää ja tehostaa suunnittelua, toteutusta ja tulosten konkretisoimista. Koska investointi messuihin on yritykselle yleensä merkittävä, tapahtuman koko potentiaali kannattaa käyttää liiketoiminnan hyödyksi.

Tavoitteet määrittävät myös messuosallistumisen toteuttamiseen tarvittavan budjetin ja muut resurssit. Kustannukset pysyvät hallinnassa, kun tavoitteet ja toimenpiteet nähdään kokonaisuutena, johon kuuluvat ainakin

  • kohderyhmien valinta
  • teeman ja/tai pääviestin määrittely
  • kohderyhmien ja henkilöstön aktivoiminen
  • messuosaston ja sen toiminnan suunnittelu
  • jälkihoito ja tulosten arviointi