Tulosten arviointi

Mikä messuilla onnistui, missä pitää parantaa?

Messuille asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen voidaan todentaa vain, jos tuloksia mitataan ja arvioidaan järjestelmällisesti. Saatiinko messuilta varmasti panostuksia vastaava hyöty? Toinen olennainen syy arvioida saavutuksia on oppiminen ja oman toiminnan parantaminen. Kun voidaan osoittaa mikä toimii ja mikä ei, uusien toimintatapojen kehitystyölle on selkeä peruste ja pohja.

Määrällisten tavoitteiden (esimerkiksi uusien myyntikontaktien, sovittujen tapaamisten tai aktiviteetteihin osallistuneiden määrä) lisäksi laadulliset mittarit ovat tärkeitä (esimerkiksi kiinnostiko viesti oikeita kohderyhmiä, miten messuhenkilökunta käsitteli osastolle tulevia, saatiinko halutunlaisia juttuja alan medioihin).