Messuvastaavan opas

Onnistu ja kehity messuosallistumisen vastuuhenkilönä.

Suunnittelu ja valmistautuminen   Messuosallistumisen organisointi   Markkinointi ja ulkoinen viestintä   Sisäinen viestintä   Oheisohjelma   Jälkihoito ja tulokset

Kansainvälisille B2B-messuille osallistuminen vaatii paljon suunnittelua ja koordinointia jo ennen tapahtumaa. Vaikka hyvin suunniteltu on puoleksi tehty, koordinointia ja käytännön ratkaisuja tarvitaan myös paikan päällä – messuosaston rakentamisen, itse messujen ja mahdollisten oheistapahtumien sekä osaston purkamisen ja mahdollisen varastoinnin yhteydessä. Systemaattinen jälkihoito on olennainen osa messuprojektia. Näin saavutetut tulokset ja arvokkaat kokemukset eivät valu hyödyntämättöminä hukkaan.

Messujärjestelyistä vastataan usein oman toimen ohella. Siksi osaavallekin voi tulla kiire. Kokonaisuus ja aikataulut pysyvät varmasti hallinnassa, kun omien resurssien tukena käytetään tarpeen mukaisia ja joustavia, yhdeltä luukulta saatavia palveluita. Näin voit itse keskittyä olennaiseen ja jättää aikaa vievän huolehtimisen laadusta vastaavan ammattilaisen hoidettavaksi.

  • Messuosallistumisen suunnittelu ja valmistautuminen
  • Messuosallistumisen organisointi ja koordinointi
  • Ennakkomarkkinointi, median hyödyntäminen ja jälkimarkkinointi
  • Sisäinen viestintä
  • Oheisohjelman suunnittelu ja toteutus
  • Messujen jälkihoito ja tulosten hyödyntäminen