Suunnittelu ja valmistautuminen

Suunnittele toimiva kokonaisuus, älä erillisiä toimenpiteitä

Messuosallistumisen suunnittelu voi alkaa heti kun tavoitteista tärkein eli messuilla aktivoitavat kohderyhmät on päätetty. Seuraavaksi valitaan messut, joilla kohderyhmät tavoittaa parhaiten ja suunnitellaan erottuva teema, joka heitä kiinnostaa. Teema on kuin punainen lanka, jota hyödynnetään kaikessa messuihin liittyvässä viestinnässä ennakkomarkkinoinnista jälkihoitoon, sisäisesti ja ulkoisesti.

Aloita suunnittelu ajoissa, jotta ehdit valmistautua ja organisoida kaiken huolella. Ota suunnittelussa huomioon ainakin

 • yrityksen etua ajavat konkreettiset tavoitteet
 • teema ja/tai pääviesti
 • budjetti ja toimenpiteiden aikataulutus
 • suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat henkilöresurssit
 • pinta-alavaraus (oma osasto / yhteisosasto)
 • mahdollisen kansainvälistymisavustuksen hakeminen
 • näkyvyys messujärjestäjän materiaaleissa
 • osaston suunnittelun, varausten ja rakentamisen koordinointi
 • oheisohjelman, jaettavan materiaalin ja tarjoilun suunnittelu/varaukset
 • kohderyhmien riittävä ja monipuolinen aktivointi
 • messuhenkilökunnan sitouttaminen ja koulutus
 • kontaktien jälkihoidosta ja messupalautteesta huolehtiminen