Lehdistövierailut

Osallistu kansainvälisen ammattilehdistön vierailuun Suomessa

Kun neutraali taho järjestää kansainvälisen, toimialakohtaisen lehdistövierailun Suomeen, kaikki osapuolet hyötyvät. Toimittajia kiinnostaa nähdä ja tavata useampien saman toimialan yritysten edustajia heitä kiinnostavan ja kompaktin ohjelman puitteissa. Mukana olevat yritykset saavat uusia toimittajakontakteja sekä paljon julkisuutta – artikkeleita ja kuvia – alansa ammattilehdissä.

Valikoidusti kutsuttujen toimittajien osallistumisprosentti tällaisille lehdistövierailuille on korkea. Yrityksille henkilökohtaiset kontaktit kohdemaiden tärkeimpien ammattimedioiden toimittajiin ovat arvokkaita. Jatkossa jutut ja uutiset on aina helpompi saada julkaistua ennestään tutun toimittajan kautta.

Yritys hyötyy lehdistövierailusta erityisesti silloin kun se

  • haluaa luoda henkilökohtaiset suhteet ammattilaistoimittajiin
  • haluaa tiedottaa laajasti uutisarvoisista asioista, kuten uusi tuote, investoinnit tms.
  • yritys on tulossa uusille markkinoille
  • haluaa lisätä yrityksen tunnettuutta markkina-alueella
  • haluaa vahvistaa tai muuttaa tuote- / yrityskuvaa
  • haluaa profiloitua maa- tai toimialakohtaisesti

Tutustu referensseihin ja ota yhteyttä, kun haluat luoda uusia kansainvälisiä toimittajakontakteja Suomessa!