Messuavustus

 

Tekesin messuavustusta Topeventin kautta

Tekesin Team Finland Trade Fair on pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin tarkoitettu avustus.

Kenelle?

Pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä voivat muodostaa vähintään neljän pk-yrityksen ryhmän, joka osallistuu toimialallaan merkittävään  messutapahtumaan ulkomailla. Topevent neuvoo yrityksiä hakuprosessin eri vaiheissa.

Mitä?

Messuavustusta myönnetään yleensä vain b-to-b tapahtumiin. Hankkeita arvioitaessa otetaan huomioon lisäksi osallistuvan yrityksen messuilla esittelemien tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuus ja uutuusarvo.

Milloin?

Team Finland Trade Fair -messuavustus on tarkoitettu suomalaisten pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin, jotka
·         parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä,
·         edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista,
·         lisäävät vientiä yritysten vanhoille markkina-alueille,
·         monipuolistavat viennin rakennetta
·         edistävät yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille
·         tai muuten edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä.

Lue lisää Team Finland Trade Fair –messuavustuksesta:

Tutustu myös Topeventin messupalveluihin.